rosebg
Събор "На мегдана на другата България"
Прага, Чехия
03-04 юни 2023 год.
Покупка на билети
Драги мегданци,

Не остана време до събора, затова спираме онлайн продажбата на билети, за да имаме възможност да обработим последните заявки.

Ако желаете да присъствате на събора, но нямате билет, ще имате възоможност да закупите на място (на входа на събора).

ЦЕНАТА на билета е

17 евро / 400 чешки крони

Може да заплатите само в брой