rosebg
Събор "На мегдана на другата България"
Прага, Чехия
03-04 юни 2023 год.
Покупка на билети
Моля попълнете долната заявка за билет(и), направете плащането по посочената сметка и прикачете потвърждение.

Титуляр на сметката: Todor Ralev
Номер на банкова сметка: 4359221043/0800
IBAN: CZ28 0800 0000 0043 5922 1043
BIC: GIBACZPX

Заплатена сума за билети не се възстановява при отказ! Може да дадете билет на друг човек, но задължително ни уведомете за смяната на името!

Всеки от Вас, който е закупил билет(и), трябва да дойде на входа на събора, за да получи своите гривни. За всеки билет получавате една гривна.

Please complete the ticket request below, make the payment to the following bank account and attach the confirmation.

Bank account holder: Todor Ralev
Bank account number: 4359221043/0800
IBAN: CZ28 0800 0000 0043 5922 1043
BIC: GIBACZPX

Paid amount is not refundable in case of cancellation! You may give a ticket to another person, but please notify us of the change!

Each of you who has purchased a ticket(s) must come to the entrance to receive a wristband(s). For each ticket you receive one wristband.

Vyplňte prosím níže uvedený požadavek na vstupenku, proveďte platbu na následující bankovní účet a přiložte potvrzení.

Majitel bankovního účtu: Todor Ralev
Číslo bankovního účtu: 4359221043/0800
IBAN: CZ28 0800 0000 0043 5922 1043
BIC: GIBACZPX

Zaplacená částka se v případě zrušení nevrací! Vstupenku můžete předat jiné osobě, ale prosím, informujte nás o změně!

Každý z vás, kdo si zakoupil vstupenku (vstupenky), musí přijít ke vchodu a získat náramek (náramky). Ke každé vstupence obdržíte jeden náramek.