rosebg
Събор "На мегдана на другата България"
Прага, Чехия
03-04 юни 2023 год.
проф. д-р Антон Андонов

Проф. Д-р АНТОН АНДОНОВ е възпитаник на Национално училище за танцово изкуство - гр. София и Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - гр. Пловдив, която завършва през 2000 г. със специалност „Хореографска режисура”.

След дипломирането си постъпва като асистент в АМТИИ.

От 2011 г. е ръководител на катедра „Хореография”. Автор е на научни трудове (монографии, студии, статии) по български сценичен и традиционен танцов фолклор.

От 2018 г. е преподавател по „Хореографска композиция” в Институт за Уметнички игри – Белград, Сърбия.

От 1995 г. е артист-балетист-солист и балетмайстор във Фолклорен Ансамбъл „Тракия”- гр. Пловдив.

От 2010 г. е хореограф във Фолклорен Ансамбъл „Слънчев бряг” - гр. Несебър.

Автор е на сценични танцови произведения в утвърдени професионални и самодейни фолклорни ансамбли. Преподавател по традиционен български танцов фолклор в България, Франция, Белгия, Италия, Англия, Гърция, Сърбия, САЩ, Япония, Южна Корея и др. Член на жури в множество международни и национални конкурси и фестивали.