rosebg
Събор "На мегдана на другата България"
Прага, Чехия
03-04 юни 2023 год.
Чешки принос в България
rosebg

Знаехте ли, че едни от най-емблематичните сгради в България и първите урбанистични планове на София, Пловдив и още някои от големите ни градове са дело на чешки архитекти? Използваме два чешки моста а сградата на министерството на правосъдието е проектирана от Чехи. От къде идва името на курорта ни Шкорпиловци недалеч от Варна?

rosebg

Зад всичко това стоят известни чешки инженери, учители, архитекти, художници, мебелисти, паркостроители и други, които със своята любов към славянството използват знанията си за изграждането на България след Освобождението.

rosebg

Много от тях остават в България до края на живота си и завещават богато наследство. Заслужава си да знаем, кои са братя Георги и Богдан Прошек, Константин Иречек, Иван Мърквичка, Ярослав Вешин, Йозеф Вондрак, Франц Немечек, Иван Бруха, Ото Поспишил и др., какво са направили за България и как са положени основите на опазването на културно-историческото ни наследство.

Proshek

Георги (Иржи) Прошек

Чехът се прикланя пред делото на Васил Левски и издига паметник в негова чест. Познавал го е лично и дори организира опит за отвличането на Левски след залавянето му от заптиетата, но уви не е знаел, че е бил отведен в София вместо в Цариград. Георги Прошек помага активно на революционерите, на практика рискувайки живота си. Едно от отличителните му действия е демонтирането на 200 метра железопътен път край Одрин. По този начин се забавя близо 30 часа пристигането на турските части, които трябвало да подкрепят османците при Шипченския проход.

Bogdan Prosek

Богдан Прошек

Братята Прошек построяват чешката пивоварна “Прошек”. Масивната сграда се извисява самотна на софийските хълмове. Тя се намира на днешната улица „Сан Стефано“, точно срещу БНТ.
Братята Богдан и Георги Прошек имали интересен подход за пренасянето на бира. Сварената в Княжево мъст се пренасяла за ферментация в бурета до вече изградената изба “Дълбок зимник”. Тъй като в процеса на пренасяне възниквали неудобства, Прошек започнали през 1881 г. строеж на пивоварна фабрика близо до избата. Тя била пусната в действие през 1884 г., а през 1885 г. станала придворен доставчик на пиво и имала собствена бирария, непосредствено до фабриката си.

Pivovarna Proshek
Karel Skorpil

Карел Шкорпил

Следвайки стъпките на по-големия си брат Хермин, Карел Шкорпил идва в България в края на XIX в., за да даде и той своя принос в просветното дело на новоосвободената ни страна. Още с пристигането си, Карел e запленен от красотите на „новата си родина […] към която хранехме симпатии още преди да се заселим в нея, благодарение на нашия близък роднина Константин Иречек, който ни заинтересува за нея, когато ни прочиташе ръкописните си бележки за приготовляваното от него съчинение „Българска история“. Още повече го увличат неизследваните от никого ценни археологически старини, които се виждат навсякъде из българските земи и тяхното проучване и запазване става същност и основна цел на живота му. Огромен е приносът на братя Шкорпил към археологията в България – не само за трите столици – Плиска, Преслав и Велико Търново, но описват и прабългарските и средновековни християнски паметници, праисторически селища и тракийски могили.

Други забележителности и принос на Чехи в България:

Лъвов мост, Орлов мост, Руски паметник, Старата софийска гара, Старият хотел „България“ Паметник на Васил Левски, Военна академия и Военен клуб и много други..

Luvov most
Sofia
Hotel Bulgaria
Ruski pametnik
Sofia 2
Sofia 3