rosebg
Събор "На мегдана на другата България"
Прага, Чехия
03-04 юни 2023 год.
Ла Нусия – Испания – 2019 г.
2019 год.

Ла Нусия - Испания

Балканджийско веселие

Петият организатор бяха атрактивните Балканджии от китното испанско градче Ла Нусия и тяхната ръководителка Антоанела Пенчева. “Балканджийско веселие” събра в два дни - 11 и 12 май 2019 - на мегдана 61 групи от 13 европейски държави, общо над 1500 участници и гости! Хора се виеха-извиваха под звуците на виртуозите от оркестър Камчия, гости на събора. Този събор имаше своите избраници - Гиздава мома и Харен момък, много игри и забавления за всички! Балканджиите ни подариха флага на събора, а Тони Пенчева премени Елена в красив варненски костюм.