rosebg
Събор "На мегдана на другата България"
Прага, Чехия
03-04 юни 2023 год.
Често задавани въпроси
Да попопълня ли нова регистрация при промяна на бройката участници/придружители?

Не.

Моля да ни пишете на имейл с информация за участващата група и новата бройка на индивидуалните участници и придружители.

Ако не сте извършвали плащане по регистрацията, моля да направите това в предвидения срок.

Ако вече сте извършили плащане и броят на участниците и придружителите е в увеличение, моля да заплатите разликата в съответния срок.

Ако вече сте извършили плащане и броят на участниците и придружителите е в намаление, ще Ви бъде върната съответната сума съгласно регламента.

Кой заплаща такса от 15 евро?

Всеки участник и всеки придружител заплаща индивидуална такса от 15 евро съгласно регламента на събора. Таксата включва вход за събитието, хоротека, DJ, жива музика с изпълнители гости, уъркшоп с гост-хореограф.

Придружители и участници, които са деца под 12 години, не заплащат индивидуална такса.

В случай, че даден участник се представя/пее/танцува в няколко състава, за него се заплаща веднъж такса от 15 евро.

Максимален брой участници

За съжаление се налага ограничаване на броя на групите, които ще участват в официалната концертна програма на събора. Максималната бройка участници ще бъде 60 групи, като това ще са първите записали се групи и ако има повече желаещи ще имаме списък с чакащи, които ще могат да се включат при отказване на някоя от вече потвърдените.

Няма ограничение на броя участници и придружители към всяка група, но ще се съобразим с капацитета на концертната зала.

Времетраене на Вашето участие

Време за участие на всяка от групите: максимум до 10 минути за цялата програма. 

Време за участие на група в Листата на чакащите: ще бъде комуникирано допълнително през януари 2023 г. при изготвяне на програмата за събора.

Програмата на събора ще бъде уточнена след приключване на регистрацията (31.12.2022 год.), и тогава ще е ясно  в кой ден ще бъде представянето на Вашата група.

При основателна причина и невъзможност да присъствате през двата дни на събора, моля да се свържете с нас на имейл sabor.nmndb@gmail.com

Времетраене на събора

Съборът ще се проведе в рамките на два дни (03 и 04 юни 2023 год.). Очакваме всички групи да присъстват и да се веселят заедно през цялата концертна програма за тези два дни.

Програмата на събора много зависи от броят на участващите групи. Регистрацията е до 31.12.2022 год. Плануваме на втория ден (04 юни 2022 год.) програмата да продължи до 22 часа (чешко време). През деня ще е голямото хоро и втора част на официалната програма с представяне на участващите групи и състави, както и гост-изпълнители и естествено не по-малко вълнуващия момент - обявяването на организатора и домакина на следващия събор през 2024 год.

Групи с обща хореография

Всяка група ще се представя в рамките на 10 минути. 

В случай че, няколко групи желаят да направят обща хореография, то тяхната регистрация е обща (една), заплащат такса за участие като една група - 60 евро, и времетраенето на тяхното общо представяне е 10 минути.

Може ли броят на участниците и придружителите да се променя?

Броят на участниците и придружителите трябва да се потвърди до 31 декември 2022 год. В същия срок трябва да се заплати и съответната индивидуална такса за всеки участник и придружител, която е 15 евро.

Крайният срок за записване може да бъде променен в зависимост от достигнатия капацитет на залата.

Присъствие на събора БЕЗ участие

Тъй като трябва да се съобразим с капацитета на залата, в която ще се проведе съборът, то предимство ще имат участващите групи и техните придружители. След края на регистрацията и след уточняване на съответната бройка на участващите и придружителите, ще бъде обявено дали остава свободен капацитет за залата и дали ще могат да присъстват мегданци без участие.

Костюми и програма на представянето Ви

Предпочитаме съставите, които се изявяват на сцена, да бъдат с носии. Ако групата няма възможност, то нека всички в групата да са със съобразен тоалет, тениски на състава също са добър алтернативен вариант.

Относно програмата на представянето Ви, предпочитаме то да бъде хореография или в случай на хорá, предпочитаме те да бъдат по-интересни.

Ще може ли да ни бъде издаден документ, с който да осчетоводим преведените суми от касата на организацията ни?

Разписка за получена сума може да се издаде при поискване. Моля да се свържете с нас по имейл.

Какви са възможностите за реквизити?

Наличните реквизити може да прегледате на следната страница "Реквизити"