rosebg
Събор "На мегдана на другата България"
Прага, Чехия
03-04 юни 2023 год.
ФТФ “На Мегдана” – Гандия, Испания

Ние група сме голяма,
от любов към танците събрана.
"На мегдана" всеки ден е благословен.
Имаме за всичко цяр,
имаме и гъдулар.
Имаме си двама тъпанджии,
талантливи купонджии.
И певици с меден глас
ще намерите при нас!
Пък със скечове и хуморески
гоним ний депресия и трески.
Туй сме ние,
весели, танцуващи, сплотени,
аматьори, но за сцената родени!

Нашата група започва дейността си на шега през 2016 година, когато шепа ентусиасти се събират да разучават български хора. В годините малко по малко към тях се присъединяват и още любители на българския фолклор, като певици, танцьори и музиканти. 2022 г. беше годината на едно наше ново начало. Станахме по-силни, по-задружни и мотивирани. Започнахме да участваме много по-активно в различни мероприятия, събори и фестивали. Организирахме спектакли в любимия ни хумористичен стил. На събора "На мегдана на другата България" ще участваме за втори път.

Най-бродираните ризи ще си сложим.
С най- големи пафти ще се стегнем.
С три реда пендари ще се накичим .
Гюл трендафил в косите ще закичим!
Ще се видим на събора в Прага,
групата ни от сега се стяга
Кръшни хора ще вием "На мегдана",
че да бъдем с вас,
за нас е чест голяма!!!