rosebg
Събор "На мегдана на другата България"
Прага, Чехия
03-04 юни 2023 год.
Фолклорен ансамбъл ‘България’ – Лондон и фолклорна танцова група ‘Хоротропци’ – Оксфорд

Фолклорен ансамбъл "България" е създаден на 15 септември 2013 год. от професионален хореограф Ива Костова. Фолклорна танцова група "Хоротропци" - Оксфорд е на 6 години и от юни 2020 год. е под ръководството на Ива Костова. И двете групи имат за цел разпространение и съхраняване на българския фолклор, традиции и обичаи не само във Великобритания, но и по целия свят.