rosebg
Събор "На мегдана на другата България"
Прага, Чехия
03-04 юни 2023 год.
Група за народни песни и танци “Бременските танцьори” – Бремен, Германия

Фолклорна група за народни песни и танци "Бременските танцьори" БРЕМЕН, ГЕРМАНИЯ
През 1819 г. Братя Грим публикуват за първи път немската народна приказка „Бременските градски музиканти“ . 200 години по-късно един млад състав танцува, съхранява и разпространява българския фолклор в града, където героите от приказката са станали неизменна част от културното наследство. Танцова група за български народни танци „Бременските танцьори“ е създадена на 05.09.2016 г. в град Бремен с помощта и подкрепата на Българо-Немско Сдружение „Дунав“. Под ръководството на Марина Стоянова танцьори на различна възраст се срещаме всяка сряда, за да изучаваме хора, движения и комбинации от всички етнографски области на България. Целта ни е да се забавляваме заедно под ритмите на родния фолклор, да сплотим и обединим българското общество в Бремен и околията.