rosebg
Събор "На мегдана на другата България"
Прага, Чехия
03-04 юни 2023 год.
Танцов клуб “Зора” – Хага, Нидерландия

Танцов клуб " Зора" в Хага е най-многобройният клуб за български народни танци в Нидерландия. Клубът е създаден през 2017 година, като от тогава се развива и увеличава активно. Събрал е в себе си танцьори от всякакви народности и танцуващи на различни нива от аматьори до професионалисти, но всички обединени от любовта си към българския фолклор. Обичаме да разучаваме както съвременни и популярни хора, така и автентични хора, специфични за конкретни фолклорни региони. Понякога част от представителната група на клуба танцува на сватби и други частни мероприятия.
Хореограф на клуба е Esther Willems (Естер Вилемс) - една холандка, която през Септември 2021 г. завършва успешно  бакалавърска степен по българска народна хореография в катедра "Хореография" към Факултет по изкуствата при Югозападен университет "Неофит Рилски" в Благоевград. Тя е първият чужденец завършил висше образование в университета по тази специалност за фолклор и традиция. Естер Вилемс е запалена от години по българския фолклор, до който се докосва за първи път по време на своето рамково обучение като преподавател на международни танци, които завършва в Нидерландия. Това свое увлечение я кара често да пътува и опознава България, изучавайки в детайли бита и традициите на българина. С желание и упоритост покрай любовта си към нашенския фолклор, тя научава и българския език. Естер е награждавана два пъти от Българското Министерство на културата за цялостно развитие, принос и популяризиране на българската култура и традиционен фолклор по света и особено в Нидерландия. За себе си често посочва , че макар да няма кръвна връзка с България, се чувства повече българка и носи България в сърцето си.