rosebg
Събор "На мегдана на другата България"
Прага, Чехия
03-04 юни 2023 год.
Танцова Формация “Китка” – Лондон, Великобритания

Танцова Формация "Китка", Лондон е създадена през 2012 година. Във формацията се танцуват както фолклорни хора от всички етнографски области на България, така и сценично разработени танци. ТФ "Китка", Лондон е участвала в почти всички издания на Събора "На мегдана на другата България" от самото създаване на този формат. Има множество изяви във Великобритания и други европейски държави. Художествен ръководител и режисьор-хореограф-педагог е Недялка Симеонова.