rosebg
Събор "На мегдана на другата България"
Прага, Чехия
03-04 юни 2023 год.
Танцова група “СамоДиви” – Нюрнберг, Германия

Танцова група "СамоДиви" от Нюрнберг, Германия е основана през април 2008 година. От вече 15 години се стрмим да популяризираме българската култура в Германия и същевременно да съхраним нашите традиции сред българите в региона. През 2014 год. основахме и сдружение "СамоДиви", към което днес, освен ансамбъл "СамоДиви", принадлежат още две групи за хора, както и детски танцова и певческа групи. Името си сме изписали в унисон с характера ни: От една страна ще ви омагьосаме с танци както единствено СамоДиви умеят, а от друга страна веселбата с нас е гарантирана, защото в групата сме Само Диви 😉 Танцов ръководител на "СамоДиви" е Таня Макарова. Повече информация за нас можете да намерите на: уеб-страницата ни: samodivi.de Или във фейсбук: https://www.facebook.com/GruppeSamoDivi/