rosebg
Събор "На мегдана на другата България"
Прага, Чехия
03-04 юни 2023 год.
“Гиздава Мома” – Йена, Германия

Ентусиасти от Йена, една смесена група с преобладаващо немско присъствие, заразени от страстта и магията на балканските ритми. "Гиздава Мома" е танцов състав от близо 10 години от Йена, Тюрингия. Интернационална пъстра група с ръководители немец и българка. С любов към танца и музиката поддържаме танцова балканска група, като единствена възможност в нашия регион за любителите на 7/8 ритми. Евгения Карадинева-Маркс и Уве Капел като непрофесионални танциори са щастливи да имат една стабилна група, която с интерес разучава и поддържа с годините малък репертоар от различни хора с приятни аранжименти.