rosebg
Събор "На мегдана на другата България"
Прага, Чехия
03-04 юни 2023 год.
“Пирин” – Бърно, Чехия

Ансамбъл "Пирин" е сформиран спонтанно през есента на 2001 г. от група млади хора, завладяни от желанието да възродят българския фолклор в Република Чехия. Ансамбълът се явява наследник и продължител на традициите на съществуващата през 50-60-те години на миналото столетие в Бърно българска танцова формация. В него членуват както българи, потомци на българо-чешки семейства, така и чехи, които проявяват жив интерес към българската култура и фолклор. От пролетта на 2002 година, под формата на гражданско сдружение се сформира танцова група. Наименоването е взето от името на една от най-известните български планини - Пирин, за която в преданията се говори, че е някога е била убежище на славянския бог на гръмотевиците Перун. Репертоарът е съставен от танци и хореографии от всичи етнографски области на България и е дело на професионални хореографи от България и зад граница. Ансамбъл "Пирин" се е прославил на сцените в Бърно и цялата Чешка република с високото си майсторство и изключителна художествена ндивидуалност. Доказателство за това са неговите чести изяви на културни мероприятия в Бърно, както и участията му в международни фестивали в Чехия, Полша, Словакия, Унгария, Австрия, Швейцария, Англия, Италия, Хърватска. През 2010 и 2015 г. ансабълът взе участие в Националния събор на народното творчество в Копривщица. Ръководител на ансамбъл "Пирин" е г-н Георги Георгиев.