rosebg
Събор "На мегдана на другата България"
Прага, Чехия
03-04 юни 2023 год.
ФФ “Сборенка” – Берлин, Германия
27sborenka-logo

ФФ "Сборенка" е създадена през 2013 година за нуждите на българите в Берлин. Изучава се предимно автентичен фолклор, но в репертоара ни има и няколко хореографски танца. Участниците в групата са хора от различни краища на България, с различни професии и на различна възраст, от 14-15 до над 60 годишни. През изминалите 10 години през танцовата ни зала са преминали стотици, всички водени от любовта към България и от нуждата да поддържат връзката с Родината чрез танца.