rosebg
Събор "На мегдана на другата България"
Прага, Чехия
03-04 юни 2023 год.
Фолклорна формация “Българка” – Салоу, Испания

Нашата група е на единадесет крехки годинки,
но сме силни, весели и игриви Българки.
Живеем, работим и дерзаем в Испания,
но творим и мечтаем за България.