rosebg
Събор "На мегдана на другата България"
Прага, Чехия
03-04 юни 2023 год.
ДЮГ “Малките приятели” – Лондон, Великобритания

Детска фолклорна група “Малките приятели” е създадена през Януари 2014 тод. Вече 9 години тя е най-многобройната група в Лондон. Освен, че нашите деца се учат да танцуват български народни танци, нейните ръководители са горди, че създават среда и атмосфера, в която те да комуникират, да създават и поддържат контакти и приятелства помежду си. И въпреки крехката си възраст зад гърба си имат вече доста участия, както в Лондон така и извън Лондон. Нашето мото е:

С музика и танц в живота изпращаме ви днес, да пазим традициите наши, това за нас е радост, гордост, дълг и чест!

С уважение: Митко Спасов и Таня Петрова