rosebg
Събор "На мегдана на другата България"
Прага, Чехия
03-04 юни 2023 год.
Танцова Формация “Детелини Атина” – Гърция

Танцова Формация "Детелини Атина" е създадена през есента на 2012 година. Художествен ръководител и хореограф е Десислава Златева!
Вече 10 години с много труд и любов към българския фолклор предаваме българските народни ценности на българите в Атина, радвайки с творчеството ни гръцката и международна публика. Зад себе си имаме множество танцови изяви - фестивали, благотворителни концерти, събития на българската общност и международни участия.