rosebg
Събор "На мегдана на другата България"
Прага, Чехия
03-04 юни 2023 год.
“На хорото” – Грац, Австрия

Групата за народни танци "На хорото" е основана преди 10 години към българското училище "Н. Вапцаров" - град Грац с цел да предава българския фолклор, традиции и обичаи на сънародниците ни в Грац. Групата участва във всички тържества на училището. Танцуват се хора и танци от всички фолклорни области. Ръководител на групата е Мирислава Турбич.