rosebg
Събор "На мегдана на другата България"
Прага, Чехия
03-04 юни 2023 год.
“Балкан” – Мадрид и Виялба, Испания

Формацията за български фолклор "Балкан" е създадена през 2003 година, като проект на Асоциация Балкан. В нея участват любители танцьори и певци от Мадрид и Виялба, Испания. През всички тези години главна цел ни е да разпространим прекрасните ни традиции на длъж и на шир, да ги запазим в сърцата си и да ги предадем на децата си.