rosebg
Събор "На мегдана на другата България"
Прага, Чехия
03-04 юни 2023 год.
Ансамбъл “Българи” – Прага, Чехия